Hệ thống lọc nước uống, xử lý nước RO, Demi công suất lớn – Wasol JSC

09/09/2022 14:25:42

Mời các bạn cùng xem qua một vài hệ thống lọc nước uống, xử lý nước RO, Demi công suất lớn với công nghệ tiên tiến nhất do WASOL JSC, công ty mẹ của Waschem thực hiện trong thời gian qua: