Water Analyzing Equipment

Thiết bị đo, phân tích nước

Mô tả:

Waschem là đơn vị cung cấp các thiết bị đo, phân tích nước:

- Thiết bị đo pH, Độ dẫn điện, ORP, Chlorine tự do, Độ cứng, …

- Hệ thống giám sát Hoá chất.

- Hệ thống Bơm định lượng hoá chất.

Waschem là đơn vị cung cấp các thiết bị đo, phân tích nước:

- Thiết bị đo pH, Độ dẫn điện, ORP, Chlorine tự do, Độ cứng, …

- Hệ thống giám sát Hoá chất.

- Hệ thống Bơm định lượng hoá chất.