Giải pháp tổng thể cho nhà máy

Giải pháp tổng thể cho nhà máy

Mô tả:

WASOL Group cung cấp giải pháp tổng thể cho nhà máy:

1. Tổng thầu EPC Hệ thống xử lý nước thải

2. Tổng thầu EPC Hệ thống xử lý nước

3. Tổng thầu EPC Hệ thống trao đổi nhiệt

4. Dịch vụ vận hành và bảo trì (OMS)