Technical Manpower Service

Dịch vụ nhân sự - kỹ thuật

Mô tả:

Đội ngũ nhân viên, chuyên viên kỹ thuật được huấn luyện và đào tạo bào bản

Với đội ngũ nhân viên, chuyên viên kỹ thuật được huấn luyện và đào tạo bào bản, chuyên nghiệp. Waschem nhận đảm trách các dịch vụ sau:

- Kiểm tra, tư vấn & dịch vụ thay thế các vật tư, thiết bị lọc.

- Chuẩn đoán nguyên nhân, khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước.

- Tư vấn, đề xuất cải tiến chất lượng hệ thống xử lý nước.

- Dịch vụ CIP - tẩy rửa & tái sinh màng UF / NF / RO.

- Dịch vụ kỹ thuật định kỳ.