Nước dùng tráng rửa, làm sạch bề mặt

Nước dùng tráng rửa, làm sạch bề mặt

Mô tả:

PURIAN cung cấp 2 sản phẩm cho ứng dụng này như sau:
– PURIAN CLEAN- PC1001
– PURIAN CLEAN- PC2001

PURIAN cung cấp 2 sản phẩm cho ứng dụng này như sau:
– PURIAN CLEAN- PC1001: Dùng tráng rửa bề mặt dụng cụ, thiết bị nhà xưởng sản xuất thực phẩm và phòng thí nghiệm.
– PURIAN CLEAN- PC2001: Dùng tráng rửa bề mặt dụng cụ, thiết bị nhà xưởng các ngành công nghiệp khác.