Boiler Treatment Chemical

Hoá chất xử lý nước lò hơi

Mô tả:

- Hoá chất chống cáu cặn, ăn mòn.

- Hoá chất phân tán.

- Hoá chất khử Oxygen.

- Tối ưu hoá lượng xả, giảm chi phí vận hành.

Lò hơi được xem là trung tâm nhiệt lượng quan trọng nhất của bất kỳ nhà máy sản xuất công nghiệp nào. Vì vậy, vấn đề sử dụng nước lò để đạt được hiệu quả chất lượng và hiệu suất tốt nhất là cực kỳ quan trọng. Với WASCHEM, chúng tôi có thể xử lý tốt cho bạn những vấn đề từ nước cấp tiền xử lý (lắng, lọc, làm mềm), nước nội bộ lò hơi đến nước ngưng tụ tuần hoàn (điều chỉnh pH, khử khí, phá bọt, chống cáu cặn, ăn mòn). Chúng tôi có thể giải quyết vấn đế của bạn một cách tối ưu nhất.

- Hoá chất chống cáu cặn, ăn mòn.

- Hoá chất phân tán.

- Hoá chất khử Oxygen.

- Tối ưu hoá lượng xả, giảm chi phí vận hành.